Adriaan Viruly 1905-1986


Terug naar de beginpagina Door naar de volgende pagina


Adriaan Viruly heeft behalve een groot aantal boeken ook nog toneelstukken geschreven, en voorwoorden, nawoorden, brochures en artikelen. Tevens verschenen er enkele vertalingen van zijn hand. Onderstaand wordt een overzicht gegeven, dat echter niet als volledig kan worden beschouwd. Maar ik doe mijn best...


Toneelstukken

Theater in Zeist: blijspel in één bedrijf Amsterdam: Toneeluitgeverijen Maestro en Maestro-junior (1967)

Geen stuk voor Zeist: een drama door Adriaan Viruly, William Shakespeare, Edmond Rostand, Joost van den Vondel en Anton Paulovitch Chekhov. Bussum: Toneelcentrale (ca. 1970)

Een meisje uit Zeist Amsterdam: Het goede repertoire (ca. 1970)


Vertalingen

Nachtvlucht Antoine de Saint-Exupéry. Amsterdam: Andries Blitz (1932)

Puntje en Anton Erich Kästner. Amsterdam: Veen (1953)

Dorpsvrijage Bernard Shaw. Amsterdam: Corvey (1957)

Het lied van de lucht Guy Murchie. Bilthoven: Nelissen (1957)

Oorlogsvlieger Antoine de Saint-Exupéry. Rotterdam: Ad. Donker (1959)

Vliegtuigen vroeger en nu Jonathan Rutland. Haarlem: Gottmer (1977)


Pacifistische pleidooien

Wij kunnen de oorlog uitbannen! Een krachtige stellingname boven de oorlogsgedachte uit: de weg naar internationale orde, met J.J. van der Leeuw. Amsterdam: Andries Blitz (1936)

Als wij vechten een aantal prozastukken en gedichten, verzameld door Jacob Aleva, inleidend artikel Adriaan Viruly. Amsterdam: Jeugd Vredes Bond (1938)

Ons land en het geweld Amsterdam: Lantaarn-uitgeverij (1938)

Om de eer van ons land Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit. Meppel: Ten Brink (ca. 1938)
N.B. In zijn boek Logboek vliegtuig Douglas P.H.- A.K.E. verscheen eerder een verhaal met deze titel. Het is mij niet bekend of beide ook inhoudelijk hetzelfde zijn. Opmerkelijk is onderstaande vertaling van deze brochure in het Esperanto, indertijd nadrukkelijk gezien als de taal der verbroedering.

Por la honoro de nia lando Pledado por aertrafiko super la militpensado; el Holando lingvo tradukis P.W. van Sijn. Rotterdam: Van Sijn (ca. 1938)

Kaïn in de cockpit Amsterdam: De Bezige Bij (1955)


Voorwoorden, nawoorden en andere bijdragen

Om de Noord naar het Verre Oosten Anne Morrow Lindbergh, inleiding A. Viruly, geautoriseerde vertaling onder toezicht van A. Viruly door M.W.K. Maastricht: A.A.M. Stols (ca. 1933)

Cockpit Willem van Veenendaal, met een brief van A. Viruly aan den schrijver. Amsterdam: Andries Blitz (1934)
N.B. Deze brief zou Viruly zelf bijna vijftig jaar later aanhalen als voorbeeld van zijn eigen soms zeer vrijmoedige omgang met de waarheid.

Van Texel tot Walcheren met medewerking van A. Viruly et.al. en voorwoord door G.A. van der Poelje. Amsterdam: Contact (193?)

Gijsje: roman over kinderen voor kleine en ... grote mensen Riekes Groenhout. Amsterdam: Strengholt (1941)
N.B. Ik ben er niet geheel zeker van dat Viruly daadwerkelijk aan dit boek heeft meegewerkt. Saillant is de rol die Riekes Groenhout speelt in de diverse herdrukken van Viruly's boek
Verrassende ontmoetingen.

Luchtvaart... Welvaart! deel 4 uit de serie Holland bouwt op, met een bijdrage van A. Viruly. Amsterdam: Het Hollandsche Uitgevershuis (1948)

In twee dagen de wereld rond A.D. Hildebrand, ingeleid door Dr A. Plesman, pres.-dir. der K.L.M. en A. Viruly, alg. chef-vlieger der K.L.M. Amsterdam: Meulenhoff (1948)

Een vrouw vloog mee Trix Terwindt. Amsterdam: Kosmos (1951)
N.B. Het woord vooraf van stewardess Trix Terwindt is gericht aan Viruly, die haar had aangemoedigd haar belevenissen op papier te zetten, waarop uiteraard Viruly's reactie volgt.

Nederland in vogelvlucht tekst H. Scholte, inleiding A. Viruly. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf (1952)

De brede zee Charles Lindbergh, geautoriseerde bewerking en inleiding door A. Viruly. Amsterdam: Elsevier (1953)

Vlucht 777 Ian Colvin, met een inleiding door A. Viruly, geautoriseerde vertaling door Erica Viruly. Den Haag: Ad.M.C. Stok (1959)

Antoine de Saint-Exupéry een bundel met daarin diens romans Postvlucht naar Dakar, Nachtvlucht, Het rijk der mensen, Oorlogsvlieger en De kleine prins, ingeleid door A. Viruly. Rotterdam: Ad. Donker (1969)

Vliegend boven Nederland samenstelling M. Willemsen, inleiding A. Viruly. Amsterdam: Promotion Pictures (1972)

De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthart Kees Valkenstein; en nog even napraten over de vliegerij met m'nheer Viruly. Rotterdam: Donker (1972)
N.B. Het betreft hier een fotografische herdruk van een boek dat oorspronkelijk in 1910 verscheen. In het nawoord roept Viruly de jeugdige doelgroep van deze uitgave op mee te doen aan de bijbehorende prijsvraag.

Vliegen naar de Oost Henk Rol, met een woord vooraf door A. Viruly. Haarlem: Romen (1980)

Het onsterfelijk Alfabet Bart van der Klaauw en Klaas Houtkooper. Heerlen: Hedegro (1981).
N.B. Het voorwoord bij dit boek over "De KLM-vliegtuigradiotelegrafist 1931-1965" komt van Adriaan Viruly én Evert van Dijk. Dat op zich is al een bewijs van de dankbaarheid van deze vliegers voor hun marconisten, want Van Dijk liet na zijn verbitterde vertrek bij de KLM zelden van zich horen.

Zwitserland anders. : muzikaal bijvoorbeeld Wim Thijsse, met een voorwoord van A. Viruly. Den Haag: Thijsse (1982)

De Uiver, glorie en tragiek in de Melbourne race Johan Nater, met een inleiding door A. Viruly. Rotterdam: Ad. Donker (1984)

Veilig vliegen Alan Bransom

Veilig landen Alan Bransom

Reacties, commentaar, aanvullingen? Stuur een e-mail naar Leo Bakker!