Adriaan Viruly 1905-1986 


Biografie Bibliografie "Proceed but take no risk" 
Voor de liefhebber Luchtvaart links

In de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis valt, tussen namen als Smirnoff, Geysendorffer en Parmentier, ook de naam Viruly regelmatig. Maar waar eerstgenoemden onlosmakelijk verbonden zijn met die andere bekende namen, zoals Pelikaan, Panderjager en Uiver, heeft Adriaan Viruly meer bekendheid verworven met de typemachine dan met de stuurknuppel.
 
 


Viruly in april 1932, als co-piloot aan het stuurwiel van de KLM Fokker F-XII PH-AIH "Havik"

Hoewel, misschien is het beter te zeggen dat hij zijn faam dankt aan juist de combinatie van die twee. De boeken uit de eerste helft van zijn "loopbaan" als auteur zijn voor het overgrote deel geïnspireerd door grote en kleine gebeurtenissen uit de luchtvaart. In de jaren dertig, toen het vliegen nog een elitair, want onbetaalbaar, avontuur was, heeft Adriaan Viruly de vele tienduizenden die zijn boeken kochten toch weten te betrekken bij de belevenissen op de Indië-route. Zijn vluchten naar Lissabon en Noord-Amerika, tijdens de Tweede Wereldoorlog, leverden hem eveneens veel stof tot schrijven.


Viruly tweede van links, met Smirnoff als gezagvoerder, Weststrate (bwk) en Koopman (marconist)

Een halve eeuw later, nu vliegen een betaalbaar onavontuur is geworden, gunnen zijn boeken ook ons een blik op die wereld, waarin eigenlijk iedere Indië-lijndienst een pioniersvlucht was en waarin de Atlantische Oceaan maar heel langzaam kleiner werd.

Op deze pagina's heb ik een aantal gegevens over Viruly bij elkaar gebracht. De belangrijkste momenten uit zijn leven worden kort beschreven en daarnaast heb ik een overzicht gemaakt van de boeken die hij publiceerde, met achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de inhoud, gebeurtenissen die hem inspireerden of over de verschillen die er vaak bestaan tussen de diverse herdrukken van zijn boeken. Om een indruk van zijn werk te geven, heb ik een -lang- citaat uit het verhaal "Proceed but take no risk" opgenomen.
 
 


Viruly meer dan twintig jaar later, bijna aan het einde van zijn loopbaan, op de bok van een Lockheed Super Constellation

Behalve boeken schreef Viruly ook bijvoorbeeld enkele brochures en toneelstukken en bovendien verzorgde hij diverse vertalingen. Informatie daarover is, voor de liefhebber, op een aparte pagina verzameld.

Ikzelf liep een jaar of vijf geleden min of meer toevallig tegen een boek van Viruly aan. Dat boek maakte me nieuwsgierig naar zijn verdere avonturen, met als gevolg dat ik zijn boeken ben gaan verzamelen en ook heb geprobeerd wat meer informatie te vergaren over de mens achter de vlieger en schrijver.

Ik hoop dat deze pagina's een interessante eerste, of nadere, kennismaking met deze markante luchtvaartpionier zullen zijn.

Reacties, commentaar, aanvullingen? Stuur een e-mail naar Leo Bakker! 

 

 
 

Met dank aan:
Sinds het verschijnen van deze site heb ik van een aantal mensen bijzonder leuke reacties gehad. Diverse personen hebben me daarbij geholpen met informatie, waarvan ik de volgende beslist wil noemen:
- René de Leeuw, luchtvaartpublicist, plaatste een artikel over deze site in het Amstelveens Weekblad en had nog enkele tips.
- Wim Snieder, eveneens luchtvaartpublicist, verstrekte diverse biografische gegevens waar ik nog niet over beschikte. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in bibliografische informatie over de Nederlandse luchtvaart kan ik van harte zijn indrukwekkende boek aanbevelen: In Vogelvlucht, geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart, vanaf 1784 Canaletto/Repro Holland, Alphen a/d Rijn, 1999.
- Reinier van Dieren besloot zijn leraar Nederlands te verblijden met een werkstuk over Adriaan Viruly. Hij stelde mij wat vragen, ging vervolgens heel serieus aan het werk en eindigde met een zeer fraai en gedegen werkstuk en een aantal ook voor mij nieuwe gegevens.
- Ed Nolte, luchtvaartpublicist, heeft al verscheidene keren wetenswaardigheden gemeld.
- Lucas Viruly, kleinzoon van Adriaan, heeft diverse aanvullingen doorgegeven.


Naast Adriaan Viruly was ook Willem van Veenendaal actief als vlieger en schrijver. In een geheel eigen stijl deed hij in zijn boeken, verschenen tussen 1934 en 1964, verslag van zijn belevenissen in de pioniersjaren van de Nederlandse luchtvaart. Op een aparte site kunt u meer lezen over Willem van Veenendaal.


Fokker is ongetwijfeld de bekendste naam in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Maar zijn bekendheid houdt niet op bij de Nederlandse grens. Al in de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zijn naam met superieure gevechtsvliegtuigen, en later was hij, gedurende een korte tijd rond het begin van de jaren dertig, de belangrijkste fabrikant van verkeersvliegtuigen ter wereld. Vandaar dat in die jaren een aantal van de bekendste pioniersvluchten werden gemaakt in zijn toestellen. Ik heb een site -in het Engels- gewijd aan die Famous Fokker Flights.

© teksten: 1997-2017 Leo Bakker